ღمنطق عشق همین است که لیلا باشیღ
ღ تقدیم به عشق از دست رفتم سمانهღ


به سـلامتی خودمون

که دردامونو روی این دیوار مجازی می نویسیم...

به ســلامتی کسایی که

خونده نخونده دردامونو می زنن....

وبه سلامتی کسایی که

از دردمون خوششون میاد و


copy-paste
می کنن...‬.

 


جمعه 7 مهر 1398برچسب:,

|
 

ﺍﻓﺴﻮﺱ ﺑﺨﻮﺭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ...

کارت پستال های زیبا مخصوص تبریک روز مادر

ﺍﻓﺴﻮﺱ ﺑﺨﻮﺭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ...ﻧﺎﻟﻪ ﺑﺰﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﻤﺮﺕ ﮐﻪ،ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻦ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﯼ !

ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪﺕ ﮐﻨﻢ ، ﺍﻣﹽﺎ ...ﺁﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧـﻮﺍﺳﺘﯽ ،" ﻧﺸﺪﻡ " !در عوض آنهمه تپش قلبت و تب و تاب تو برای به ثمر رساندن من،در مقابل چشمان معصومت

تنها شرمنده شدم،


حلالم کن...


دو شنبه 11 فروردين 1393برچسب:,

|
 

زندگی...


ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ
ﺟﺎﻥ ﻣﻦ !
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﺩﺷﺎﻥ ﻧﺎﺑﻮﺩﺕ ﮐﻨﻨﺪ ...ﻣﺜﻞ : ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﮐﺴﯽ, ﻧﮕﺎﻩ ﺧﺎﺻﯽ ,ﺻﺪﺍﯾﯽ ...ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﯽ, ﺗﮑﻪ ﮐﻼﻣﻬﺎﯾﯽ ....ﺍﺻﻼ ﺍﺩﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﯿﻤﮑﺖ ﺩﻭﻧﻔﺮﻩ ﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ... ﺗﺎﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﻋﺼﺮﺑﻪ ﺍﻥ ﺳﺮﺑﺰﻧﺪ .... ﺷﺐ ﮐﻪ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺐ ﺑﺨﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﻮﺩ … ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﻭﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻭ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺭﻭﻫﺎﯼ ﮐﻪ ...ﺍﺯ ﻗﺪﻣﻬﺎﯾﺖ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ..... ﻓﻨﺠﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻓﺎﻟﺸﺎﻥ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺷﺪ ....ﻣﯿﺰﯼ ﺩﺭ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﭖ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺍﺩﻡ   ﺑﺎﺷﺪ ...ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺭﯾﺘﻢ ﻫﺎ ﻭﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ  ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ...ﺣﺘﯽ ﺑﻮﯼ ﻋﻄﺮﯼ ﺧﺎﺹ ﺩﺭﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺣﺲ ﺷﻮﺩ ...ﺩﺳﺖ ﺧﻄﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻠﺮﺯﺍﻧﺪ .... ﻋﮑﺲ ﮐﻪ ﺍﺷﮑﺖ ﺭﺍ ﺩﺭﺍﻭﺭﺩ ...... ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ

___________________________

 ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ،ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﯾﮑﯽ ﺗﮑﻮﻧﺖ ﺑﺪﻩ ...ﺗﮑﻮﻧﺖ ﺑﺪﻩ ﺑﮕﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﯽ، ﺑﺴﻪ ﺩﯾﮕﻪ !!ﺗﻮ ﻫﻢ ﮐﻮﺭﻣﺎﻝ ﮐﻮﺭﻣﺎﻝ ﺑﺮﯼ ﮔﻮﺷﯿﺘﻮ ﭼﮏ ﮐﻨﯽ!ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺑﺮﺍﺕ ﺍﻭﻣﺪﻩ !!..هنوزﺧﻮﺍﺑﯽ ﺗﻨﺒﻞ"؟ﮐﻪ ﯾﻬﻮ ﯾﮑﯽ ﺩﺳﺘﺸﻮ ﻣﯿﺰﺍﺭﻩ ﺭﻭ ﺷﻮﻧﺖ ﻣﯿﮕﻪ.ﺑﻪ ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﺎﯼ ...

ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭﺩﺍﺕ، ﺩﻟﺘﻨﮕﯿﺎﺕ، ﺑﻐﻀﺎﺕ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻪ !...ﭘﯿﺸﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﮕﯽ ﺧﺪﺍﯾﺎ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭﯼ ﺷﺪ، ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩ! ؟ﺍﻭﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﻣُﺮﺩﯼ،ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎ، ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻔﺲ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﺎ...ﻫﻨﻮﺯ ﺟﺴﻤﺖ ﺗﮑﻮﻥ ﻣﯿﺨﻮﺭه...!

___________________________دو شنبه 11 فروردين 1393برچسب:,

|
 

هـــی روزگار!!!

 

یه وقتایی هست تودنیا دلت میخوادکنارکسی باشی که وجودش ارومت میکنه.دوست داری توچشاش زل بزنی وببینی همه دنیا مال توهست.اما وقتی نشه کنارش باشی ،وقتی بدونی مال تونیست وببینی دوست نداره دوسش داری ومال هم نیستین دنیابزرگترین عذاب روبهت میده.خاطرها،خنده ها،اخما،بهونه ها،اذیتاش،همه چیش اذیتت میکنه،زجراورمیشه.

هه...

خیلی روزابه این فکرمیکنیم که چراما؟؟؟چراماباید عاشق بشیم بهش نرسیم.ولی نمیدونیم چه لذتی داره دوست داشتن.درسته هیچ وقت شاید نرسی بهش ولی همین که دوسش داری وبیادش هستی خودش دنیاییه.باهمه ایناهست که آرومترمیشی.

دلم گرفته .نمیدونم چمه؟؟امروزازاون روزاس که باید اطرافم سکوت  باشه.اصلا نمیفهمم چی میگم،فقط یه ریزهرچی میادتوذهنم مینویسم،واقعا توکاردنیاموندم.

وقتی دلت شدیدمیگیره،وقتی کسی روبرای حرف زدن نداری،وقتی تواین همه شلوغی دنیابازم تنهایی،وقتی حتی یه ذره حوصله هیچیونداری.بایدچکارکنی؟؟؟

هه..

فقط خوتوگول میزنی.به همه چی چنگ میزنی.بیخیال میشی زمان روبی هدف میگذرونی الکی میگی احساس دارم ،حتی دلیل این بودنامون روهم نمیدونیم

هه...

خیلی مسخره اس ندونی چی بنویسی ،کسی نباشه ارومت کنه، بیای اینجا وبنویسی عده ایی بگن عالی نوشتی ،عده ای هم بگن چقدرتوغمگینی.بعضیاهم بگن بیخیال بابا این همه غصه چرا؟؟

اماکاش بدونن توچی میکشی. زندگی خوبی داره نه که نداره نمیگم ناامیدم نه ،ولی اینقدرغمهازیادن که شادیام توشون گمن.ولی بازم میگم خدایاشکر.زندگی باید کرد زندگی اجبارست

هه...

اینجاهمش مینویسم ازناگفته های بغضای فروخورده ام تاسبک بشم.پس دوست من نگودنیا دوروزه،غصه نخورم،قانع باشم و.....................همه ایناروخودم میدونم وازبرم وبه خیلیا میگم ولی بعضی وقتاهست که ادم تنهایی،بی کسی،غمها مشکلات وخیلی چیزااذیتش میکنه ودوست داره بنویسه تاسبک بشه.دقیقا عینهوالان من

 

 یه عزیز چندبارگفت حرفای دلتوبنویس تووبت به حرفش گوش کردم وبرای اولین باردست نوشته خودمونوشتم.میگفت هرچه ازدل برآیدلاجرم بردل نشیند.هــــــــــــــی روزگار!!!

 

 


دو شنبه 10 فروردين 1393برچسب:,

|
 

دلگیر...

 

خدایا سهم من این بود؟

دلگیرم ازت.


دو شنبه 10 فروردين 1393برچسب:,

|
 

دلنوشته...

 

امشب دلم گرفته میخوام بنویسم میخوام حرفامو عقدهامو بگم ولی نمیدونم ازکجاش بگم یاچه جوری بگم  ازنامردمی ها ازبخت واقبال خودم بگم...کاش ما آدمها اونقدر انصاف داشتیم که قضاوت نکنیم بدنکنیم کسی که دوست داریم روپاش وایسیم.به طرف مقابلمون فرصت میدادیم خودشو ثابت کنه .چرانباید پای عشقمون وایسیم چرانباید دست ازغرورمون برداریم،دنیا ماآدما روساخته که درحق هم بی معرفتی کنیم وتنهابزاریم؟؟؟نمیدونیم یه روز میخوایم بمیریم وبه خاکی برگردیم که خودمون ازخاکیم .

 

 

خیلی وقته دلم میخواد برم پیش خدا ازاینجا ازاین مردم اززمین دل بکنم وبرم اون بالا پیش خدا،آخه اینجا هیشکی هواتونداره هیشکی نمیخوادت هرکسی برایه مدت تاوقتی باهاته که یکی دیگه نیومده هرکسی باهاته تایه وقتی تاکی؟؟تاوقتی باهاشون خوبی تاوقتی حرف شونوگوش میکنی تاوقتی درمقابل همه کاراشون سکوت میکنی،آخرشم میشی آدم بده.ازدست زمینی ها خسته ام خسته،دوست دارم بپرم برم پیشش تاشاید آروم بگیرم،

تواین زندگی ازهیچی شاد نمیشم یعنی نمیشه شاد شد وقتی اونی که میخوای نباشه یا اصلا توفکرشم نیستی،یکی که بهت میگفت توهمه رویاهامی رویای بدون توندارم.خدا خسته ام منودریاب کمکم کن.

 

 

همیشه دلتنگی همیشه مینویسی ازاون برای اون میدونی نباید اینکاروکنی میدونی این حقونداری ولی بازمینویسی چون لج کردی باخودت،لج کردی بااحساست لج کردی بااشکات ،میخوای بنویسی وهمش،مینویسی میدونی نوشتنه آرومت میکنه.میدونی نوشته هاتوفقط یکی مث خودت درک میکنه .دل تنگم خسته ام دعام کنین که بدجوربه دعانیازدارم

 


شنبه 9 فروردين 1393برچسب:,

|
 

حال من...

+

یه روز یه جمله خوندم باوجوداینکه سالها میگذره ولی هنوز توذهنمه.اون جمله این بود:وقتی میخوای بدونی یکی رودوست داری یانه ووجودش برات مهمه یانه کافیه چشاتوببندی وبه نبودش فک کنی اگر اشک توچشات جمع شده معلومه که دوستش داری وبرات مهمه.بارها وبارها امتحانش کردم.ماآدما راحت دل میبندیم ولی سخت فراموش میکنیم.بعضی وقتاهم باخودمون لج میکنیم.خودمون روتودنیایی ازدلتنگیا اسیرمیکنیم.شده توزندگیت بود ونبودت یکی شده باشه؟؟شده کسی که تودنیای خودت بهترین بوده برات یهو دنیات رو روی سرت آوارکنه؟؟؟راستش این دله!!اجازه اش دست احساسشه وقتی دل میبندی بعد رفتنش دیگه دلی نمیمونه برا ادامه زندگی ایناروکسایی میفهمن که مزه اش روچشیده باشن.تلخه تلخ....

چی میشد خوبیا پابرجابود؟؟چی میشد آدما مواظب بعضی حرفاشون بودن ودل نمیشکوندن؟؟چی میشد درمقابل جمله دوستت دارم دل هم بازبون یکی بود؟؟دنیا قشنگه ادماش زشتش کردن....

 

 

حال این روزام اصلا خوب نیست نگین منفی نگرم یا افسرده ام نه فقط غمگینم،حس آدمی رو دارم که دیگه نمیتونه اعتماد کنه آدمی که ازخودش متنفره .حس میکنم خیلی ساده ام خیلی.....گاهی وقتا دلم میخواد برم یه جای دور ازتمام  چیزایی که دارم رهاشم.حس بدیه یه روز ببینی که حوصله هیچیو دیگه نداری،حسرت خوردن چیزایی که دیگه نداریشون ،دلتنگیامون ،خیلی وقتا دلتنگ بودم ولی حالم بدترشد ازاین حال وهوام،دیگه حوصله غصه خوردنم ندارم،حوصله همدردیه دیگران هم ندارم،رسیدم جایی که خاموش شدموبه زندگیم نگاه میکنم ومیرم توفکر.....

وای اصلا حس قشنگی نیس رسیدن به اینجا....کاش بلدبودم مث خیلیا بیخیال باشم....


شنبه 9 فروردين 1393برچسب:,

|
 

من!!!

بعضی وقتا دلم برای خودم تنگ میشه،برای روزای گذشته نه چندان دور،برای باورهام برای آرزوهام،خدایا هیچ دلی رودرهیچ کجای دنیا دلتنگ نکن چون یه روز خسته میشه میشکنه .....دلم ارامش میخواد، آرامش ابدی چیزی که خیلی وقتا دنبالشم .چیزی که بند بند وجودمو آروم کنه. بوی تنهایی میاد،شبا مینویسم توتنهاییام ولی نوشته هام همه تلخن تلخ.....همش دنبال یه جمله میگردم احساسمو بیان کنه،خیلیا میان میخونن وچشمشون دنبال چیزایی  میگرده که حرف دلشون باشه،دنبال چیزی هستنن که دردشون رو بگه،میگردن تونوشته هام دنبال چیزایی که شاید براشون گفتنش به دیگری سخته ، میخونن و یه آه میکشن .منم یاد گرفتم بنویسم.قبلنا حرفامونمینوشتم ولی ازوقتی یه دوست گفت بنویس شروع کردم نوشتن ،باورم نمیشد روزی بشه نوشت ازاحساسات ازحرفای دل،ولی نوشتم وازاون دوست ممنونم ....الان تواین لحظه برای من بوی تنهایی میاد ،بوی غم،بوی حسرت،بوی گریه های پنهونی،بوی درد.....


بازم دلم گرفته اومدم مث همیشه بنویسم دلم میخواد حرفای دلموبریزم بیرون،خیلی وقته تودلم موندن.دلم میخواد آزادشون کنم برشون گردونم به این دنیا...سخته به دردی دچاربشی که راه حلش جلوته، ولی اونی که باید بخواد نمیخواد ، خدانمیخواد......


شنبه 9 فروردين 1393برچسب:,

|
 

لا لا....

لا لا بخواب دنــــیا خسیســــه

واســه کمتر کسی خوب می نویســه

یکی داره هزار و یک ســتاره

یکی جز یاد تو هیچــی نــداره

http://mohadese.com/forum/attachment.php?attachmentid=131&d=1327690461


شنبه 9 فروردين 1393برچسب:,

|
 

شيشه شکست

شيشه اي مي شکند...يک نفر مي پرسد...چرا شيشه شکست؟

مادر مي گويد...شايد اين رفع بلاست.

يک نفر زمزمه کرد...باد سرد وحشي مثل يک کودک شيطان آمد.شيشه ي پنجره را زود شکست.

کاش امشب که دلم مثل آن شيشه ي مغرور شکست، عابري خنده کنان مي آمد...تکه اي از آن را برمي داشت مرهمي بر دل تنگم مي شد...

اما امشب ديدم...هيچ کس هيچ نگفت غصه ام را نشنيد...از خودم مي پرسم آيا ارزش قلب من از شيشه ي پنجره هم کمتر است؟

دل من سخت شکست اما، هيچ کس هيچ نگفت و نپرسيد چرا ؟


جمعه 8 فروردين 1393برچسب:,

|
 

عشق واقعـ ــ ـ ــ ـی

9b7a918846a68498cd539745f0e176be1 جدیدترین عکس های عاشقانه و دو نفری

 

دختر:خوشگلم

پسر: نه

دختر:دوستم داری

پسر:نه

دختر :اگه بمیرم برام گریه نمی کنی

پسر:نچ

دختر اشک تو چشماش جمع شدو پسر

بغلش کردوگفت:تو خوشگل نیستی

زیباترینی
...دوستت ندارم عاشقتم

اگه بمیری برات گریه نمی کنم...منم میمیرم

 

 


جمعه 8 فروردين 1393برچسب:,

|
 

انتـــــــــــــــــــــــــــــظار ...........

شش حـرف و چهار نقـطه ! کلمه کوتاهیه . امـا معنــیش رو شاید سالــها طول بکشه تا بفهمـی !

تو این کلمه کوچیک ده هـــا کلمـه وجود داره که تجـــربه کردن هــر کــدومش دل شــیر مـی خواد!

تنــهایی ، چشــم بــراه بــودن ، غـــم ؛غــصه ، نا امیــدی ، شکنــجه رو حــی ،دلتــنگی ، صبــوری ،

اشــــک بیصدا ؛ هـق هـق شبونه ؛ افسردگـی ، پشیـمونـی، بـی خبـری و دلـواپسـی و .... !

 برای هـر کـدوم از این کلمـات چند حـرفی کـه خیـلی راحــت بـه زبـــون میـاد

و خیلـی راحت روی کـاغذ نوشته مـیشه باید زجـر و سختـی هایی رو تحمـل کرد تا معانی شون رو فهمید

 و درســـت درکشــون کـــرد !!!

متنــفــرم از هــر چیــزی که زمــان را به یــاد مـن میاورد... و قبـل از همـه ی اینـها متنفــرم

 از انتـــــــــــــــــــــــــــظار .................

از انتـــــــــــــــــــــــــــــــظار متــــــنـــــفــــــرم...........


جمعه 8 فروردين 1393برچسب:,

|
 

چه قدر این صحنه برام یاد آوره یه خاطرست...

گالری عکس|گالری عکس ماهـ فـآ|عکس جدید|http://goodsphoto.blogfa.com/

 نفسم گرفت وقتی این عکسو دیدم...چیزی برای گفتن ندارم...


جمعه 8 فروردين 1393برچسب:,

|
 

خندیدن، خوب است .

 

قهقهه، عالی است .

 

گریستن، آدم را آرام می کند.

 

امــــــــــــا…

 

لــــــعنت بر بغــــــــــــض


ساکار


پنج شنبه 7 فروردين 1393برچسب:,

|
 

کاش

زماني فراموشت مي کنم که  بالاي سنگ قبرم

با افسوس بگي کاش زنده بوديپنج شنبه 7 فروردين 1393برچسب:,

|
 


پنج شنبه 7 فروردين 1393برچسب:,

|
 

آنکه بین من و تو شام جدایی آورد ، می کنم نفرینش ، یا الهی ، بکنش چون من زار ، پیش معشوقش خار ، هر دو چشمانش تار ، تا بداند چه به من می گذرد ، از غم دوری آن چشم عزیز

 


پنج شنبه 7 فروردين 1393برچسب:,

|
 

میخواهی بروی؟بهانه میخواهی؟بگذار من بهانه را دستت دهم.. برو و هر کس پرسید

 بگو: لجوج بود..همیشه سرسختانه عاشق بود... بگو فریاد میکرد..همه جا فریاد

 میکرد فقط مرا میخواهد... بگو دروغ میگفت..میگفت هرگز ناراحتم نکردی... بگو درگیر

 بود..همیشه درگیر افسون نگاهم بود... بگو او نخواست..نخواست کسی جز من در

 دلش خانه کند.... اینهمه بهانه برایت آوردم.حالا اگر میخواهی برو...به سلامت!!!


پنج شنبه 7 فروردين 1393برچسب:,

|
 

من این شب زنده داری را دوست دارم
من این پریشانی را دوست دارم

بغض آسمان دلتنگی را دوست دارم
گذشت و دلم عاشق شد ، بیشتر گذشت و دلم دیوانه ات شد من این دیوانگی را دوست دارم
چه بگویم از دلم ، چه بگویم از این روزها ، هر چه بگویم ، این تکرار لحظه های با تو بودن را دوست دارم
بی قرارم ، ساختم با دوری ات ، نشستم به انتظار آمدنت ، من این انتظارها و بی قراریها را دوست دارم
چونکه تو را دارم ، چون به عشق تو بی قرارم، به عشق تو اینجا مثل یک پرنده ی گرفتارم
به عشق تو نشسته ام در برابر غروب ، این غروب را با تمام تلخی هایش دوست دارم
من این نامهربانی هایت را دوست دارم ، هر چه سرد باشی با دلم، من این سرمای وجودت را نیز دوست دارم
من این بی محبتی هایت را دوست دارم ، هر چه عذابم دهی ، من آزار و اذیتهایت را دوست دارم
هر چه با دلم بازی کنی ، من این بازی را دوست دارم
مرا در به در کوچه پس کوچه های دلت کردی ، من این در به دری را دوست دارم
مرا نترسان از رفتنت ، مرا نرجان از شکستنت ، بهانه هم بگیری برایم ، بهانه هایت را دوست دارم
من این اشکهایی که میریزد از چشمانم را دوست دارم ، آن نگاه های سردت را دوست دارم
بی خیالی هایت را دوست دارم ، اینکه نمیایی به دیدارم هم بماند،غرورت را نیز دوست دارم
تو یک سو باشی و تمام غمهای دنیا هم همان سو، من تو را با تمام غمهایت دوست دارم
هر چه بگویی دوست دارم ، هر چه باشی دوست دارم ، مرا دوست نداشته باشی ، من دوستت دارم
من این ابر بی باران را دوست دارم ، من این کویر خشک و بی جان را دوست دارم، این شاخه خشکیده و بی گل را دوست دارم ، من اینجا و آنجا همه جا را با تو دوست دارم
من این شب زنده داری را دوست دارم
اگر با تو بودن خطا است و من گناهکار ،من گناه کردن را با تو دوست دارم
بی مهری هایت به حساب دلم ، اشکهایم را که در می آوری نیز به حساب چشمانم من این حساب اشتباه را دوست دارم

دوستت دارم

تقدیم به بهترینمماچ

عکس عشق دختر و پسر

 


پنج شنبه 7 فروردين 1393برچسب:,

|
 

یادت

سر میز شام یادت که میافتم بغض میکنم


 اشک در چشمانم حلقه میزند


 همه متعجب نگاهم میکنند


لبخند میزنم و میگویم :چقدر داغ بود !...


پنج شنبه 7 فروردين 1393برچسب:,

|
 

کاش میشد من وتو مال هم بودیم .. اگه تو میخواستی

میدانم مرا درگیر افکارت نمودی، تا دنیایم را به ویرانه ای تبدیل کنی ..

آری ، میدانم ..

هرشب زمانیکه در تنهایی و سکوتی کشنده فرو میروم ..

این یاد توست که با هجوم به افکارم..

 

 مرا به طوفان عشقت می کشاند ..

تا همانند مرغی شکسته بال به مسلخ عشق تو آیم ..


پنج شنبه 7 فروردين 1393برچسب:,

|
 

غم

http://s2.picofile.com/file/7357444622/fasele_73_blogfa_com_8_.jpg

دختری از پسری پرسید : آیا من نیز چون ماه زیبایم ؟پسر گفت : نه ، نیستیدختر با نگاهی مضطرب پرسید : آیا حاضری تکه ای از قلبت را تا ابد به من بدهی ؟پسر خندید و گفت : نه ، نمیدهمدختر با گریه پرسید : آیا در هنگام جدایی گریه خواهی کرد ؟پسر دوباره گفت : نه ، نمیکنمدختر با دلی شکسته از جا بلند شد در حالی که قطره های الماس اشک چشمانش را نوازشمیکرد ، پسر اما دست دختر را گرفت ، در چشمانش خیره شد و گفت : تو به انداره ی ماه زیبا نیستی بلکه بسیار زیباتر از آن هستیمن تمام قلبم را تا ابد به تو خواهم داد نه تکه ای کوچک از آن را

                                                                                                               و اگر از من جدا شوی من گریه نخواهم کرد بلکه خواهم مرد !!

 


دو شنبه 28 بهمن 1392برچسب:,

|
 

دیگه هوای.......... برگشتنش را ندارم ............برنمیگرده...

Avazak_ir-Boy14

        دیگر هوای برگشتنش را ندارم
 
 
           بگذار هر کجا که دلش میخواهد برود
 
 
       فقط آرزو دارم اگر دوباره هوای دلم به سرش زد
 
 
  دلش آنقدر بگیرد که با هزار شب گریه هم
 
 
          چشمانش آرام نگیرد...

دو شنبه 28 بهمن 1392برچسب:,

|
 

متــــــــاسفم…

naghmehsara.ir01

متــــــــاسفم

نه برای تو که دروغ برایــــت خـــود زندگیست

نه برای خودم که دروغ تنهـــا خط قرمز زندگیـــستــــ بـــرایم….

متاسفم که چرا مزه ے عشـــــــق را….

از دستـــــــــ تــــــو چشیــــدم….

تا همیشه در شکـــــــــــ دروغ بودنش بمـــانم….


دو شنبه 28 بهمن 1392برچسب:,

|
 

دیگه کم اوردم میخوام تمومش کنم کلافم از این زندگی  این اخرین مطلبی که مینویسم بعدش میرم پیش خدا میخوام برم ازش گله کنم.

 

شوخی زیبایی بود که خداوند با قلب من کرد !

زیبا بود امّا شوخی بود !

حالا .... . . تو بی تقصیری !

خدای تو هم بی تقصیر است !

من تاوان اشتباه خود را پس میدهم . . . !

تمام این تنهایی تاوان « جدّی گرفتن آن شوخی » است

 

حال این تنهای را با مرگ جبران میکنم.

تلخترین خداحافظی زندگیم که هیچ برگشتنی نیست.

خدانگهدارتان.

عکس پسرک تنهای تنها

 

 

0966Khoda Hafez کارت پستال خداحافظ گل نازم (خودکشی!)

 


سه شنبه 1 بهمن 1392برچسب:,

|
 

نيـازمـندي هـا

نيـازمـندي هـا...
فـــوري
...!!!
بـه يـک دلـيل ِ خـوب بـراي ِ زنـدگـي کـردن نيـازمـندم
... !

 عکسهای رمانتیک و عاشقانه با کیفیت بالا | irannaz.com


دو شنبه 30 دی 1392برچسب:,

|
 

خــدايـــــا....................

خــدايـــــا:
بُـت بود، بـُـت شکـن فــرستادي
!!!
مــن پر از بغــضم ،
بغـض شکـن هــم داري؟؟؟

  


دو شنبه 30 دی 1392برچسب:,

|
 

وفادار.........حتما بخونین.

پسر : ضعیفه! دلمون برات تنگ شده بود...اومدیم زیارتت کنیم! دختر : تو باز دوباره گفتی ضعیفه؟؟؟ پسر : خوب... «منزل» بگم چطوره !؟ دختر : واااای... از دست تو!!! پ: باشه... باشه...ببخشید «ویکتوریا» خوبه ؟

... د: اه... اصلا باهات قهرم. پ: باشه بابا... تو «عزیز منی»، خوب شد؟... آَشتی؟ د: آشتی، راستی... گفتی دلت چی شده بود؟ پ: دلم ...!؟ آها یه کم می پیچه...! از دیشب تا حالا . د: ... واقعا که...!!!


ادامه مطلب

دو شنبه 30 دی 1392برچسب:,

|
 

بی خیال تر از همیشه ای....

بی خیال تر از همیشه ای ، بی وفاتر از گذشته ای ، با آن دل سنگت مرا تنها گذاشتی و داری میروی…
نه فکر آنکه مرا وابسته کرده ای به خودت  ، نه یاد آنکه خاطره ها نمیسوزاند دلت …
و میسوزاند دل من را هر چه خاطره بینمان گذشته ، و عذاب میدهد این دل خسته …
خواستم لحظه ای به بی تو بودن فکر کنم ، دیدم که نمیتوانم ، چه برسد به اینکه تو اینک داری میروی و مرا پشت سرت جا گذاشته ای…
همیشه با هم ، همه جا در کنار هم بودیم ، حالا در باورم نیست که دیگر تو را نخواهم دید…
نرو از کنارم ، مثل این است که انگار باید عمری از غم نبودنت بنالم، اما اگر زنده بمانم ، اگر از درد نبودنت طاقت بیاورم ، منی که از همان لحظه ی رفتنت مثل ابر بهار میبارم
با اینکه دلم را شکستی ، به پای این دل خسته ننشستی ، عهد دروغین با دلم بستی ، اما هنوز دوستت دارم !
هنوز هم به خیال داشتن دل سنگت ، دل به رویاهای با تو بودن بسته ام ،هنوز هم به خیال اینکه شاید دوباره بیایی ، میروم به جایی که مرا تنها گذاشتی و رفتی ، مینشینم به انتظارت، مینگرم به رد پاهایت ، هنوز مانده جای اشکهایم ، هنوز پیچیده بوی عطر بی وفایی هایت….
حتی اگر سایه ای را از دور دستها ببینم خوشحال میشوم ، میدوم به سویت ، تا میرسم غریبه ای را میبینم به جایت ، دلم سرد میشود، نگاهم خسته نمیشود  و باز هم مینشینم چشم به راهت….
مدتها گذشت ، آنقدر نشستم چشم به راهت که دیگر چشمهایم سویی نداشت ، روزی آمد که از کنارم رد شدی و رفتی و من عطر حضورت را حس کردم ، تو مرا نشناختی اما من با همین چشمهایم نابینایم تو را احساس کردم…


دو شنبه 30 دی 1392برچسب:,

|
 

בوωـــتــت בارم ،

بــے آنکـہ بخواهم تو را از آ خویش نمایم ...

بــے آنکـہ زنجیرے بر پاے رفتنت شوم...

בوωـــتــت בارم ،

چـہ نزבیک و چـہ בور...

چـہ به مـ بینـבیشــے

و چـہ مرا فراموش کنــے ،

چـہ بزرگ بپنـבاریم و چـہ خرב !!!

تو را آنگونه کـہ هـωــتـــے בوωــت בارم ...

و مهم تر و شایـב زیباتر آنکـہ ،

بی آنکـہ بخواهم בوωـــتم بـבارے ...

http://up.rzdownload.com/uploads/13532607881.jpg


دو شنبه 30 دی 1392برچسب:,

|
 


این وب و به عشق عشقم مینویسم میدونمم که شاید هیچ موقع این نوشته هارو نبینه ولی وقتی مطلبی رو اینجا میزارم احساس میکنم که باهاش دردل میکنم و اونم میشنوه.

نازترین عکسهای ایرانی

 

 

آرتان

 

فروردين 1393
بهمن 1392
دی 1392

 

ﺍﻓﺴﻮﺱ ﺑﺨﻮﺭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ...
زندگی...
هـــی روزگار!!!
دلگیر...
دلنوشته...
حال من...
من!!!
لا لا....
شيشه شکست
عشق واقعـ ــ ـ ــ ـی
چه قدر این صحنه برام یاد آوره یه خاطرست...
کاش
یادت

 


سحرو جادو
عشق و نفرت
به نام انکه عاشقی از اوست....
*••* ♥*••*عشق*••* ♥*••*
بوسه عشق
**هرجای دنیاکه باشی دل من تورومیخواد**
ღ پرسـﮧ פֿــیــــال בَر ڪـפּچـﮧ تنـــہایـے ღ
بهارانه
وبلاگ طرفداران رپ فارسی
میدونی خدا؟
غمکده
رویاهای دخترونه
.faceu
عشق

 

 

RSS 2.0

فال حافظ

قالب های نازترین

جوک و اس ام اس

جدید ترین سایت عکس

زیباترین سایت ایرانی

نازترین عکسهای ایرانی

بهترین سرویس وبلاگ دهی

 

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 2
بازدید دیروز : 1
بازدید هفته : 2
بازدید ماه : 30
بازدید کل : 19816
تعداد مطالب : 42
تعداد نظرات : 22
تعداد آنلاین : 1Alternative content


.: Weblog Themes By www.NazTarin.Com :.


--->